Kysyntä

Joka vuosi 63–273 miljoonaa haita kuolee ihmisen toiminnan seurauksena. [1] Tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, sillä luotettavaa dataa on erittäin vaikea kerätä. Tämä johtuu siitä, että laittoman kalastuksen ilmoittamattomien tapausten määrä on maailmanlaajuisesti erittäin suuri. Haita kalastetaan lähes kaikkialla maailmassa pääasiassa eviensä vuoksi. Eviä syödään erityisesti Aasian alueella haineväkeittona. Tästä oletetusta herkusta, joka sisältää muutaman gramman haineviä, pyydetään jopa 90 euroa annokselta. [2] Kannattavaa liiketoimintaa valtavilla voittomarginaaleilla haiden kustannuksella!

Haiden eviä pyydetään julmalla kalastustavalla, jossa evät leikataan irti eläviltä hailta. Evien irrottamisen jälkeen elävät eläimet heitetään yli laidan, sillä niiden muu liha on lähes arvotonta eviin verrattuna. Ilman eviä hait uppoavat pohjaan, jossa ne tukehtuvat, kuolevat verenhukkaan tai syödään elävältä.

Haineväbisnestä harjoitetaan myös Euroopassa.

Vuodesta 2013 lähtien Euroopan unionin niin kutsuttu “evät luonnollisesti paikallaan” -asetus kieltää poikkeuksetta kaikkien hain evien varastoinnin, kuljetuksen ja purkamisen EU:n vesialueilla ja kaikilla EU:n jäsenvaltioiden lipun alla kulkevilla aluksilla. Haita pyydettäessä evien on pysyttävä luonnollisesti paikallaan, kun alus puretaan satamassa. Evät voidaan sen jälkeen irottaa ja viedä Aasiaan.

Pelkästään vuonna 2016 Espanja purki virallisesti 53 000 tonnia sinihaita, mikä vastaa noin 1,75 miljoonaa eläintä. [3] Kasvavasta uhasta [4] huolimatta esimerkiksi sinihaiden kokonaissaalis Atlantilta on melkein kaksinkertaistunut vuosituhannen alusta. Lisäksi muita hailajeja, joista jotkut ovat uhanalaisempia, kuten makrillihai ja sillihai, pyydystetään Euroopassa.

Kalastus on kannattavaa lähes pelkästään evien vuoksi. EU:sta viedään keskimäärin vajaat 3500 tonnia eviä, joiden kokonaisarvo on noin 52 miljoonaa euroa [5]. Kalastusalusten satunnaisten tarkastusten perusteella ei voida varmasti sanoa, kuinka monta hain evää edelleen tuodaan maihin Euroopassa. [6]

Globaalin haineväkaupan tilanne on vielä häiritsevämpi. Vain harvat maat (esimerkiksi Yhdysvallat, Kanada, Intia ja Etelä-Afrikka) ovat ottaneet ”evät luonnollisesti paikallaan”-asetuksen käyttöön. Monissa maissa eväpyynti on edelleen sallittua. Sen vuoksi maailmalla markkinoilla on edelleen valtava määrä eviä, joiden alkuperä on vain harvoin jäljitettävissä. [8] Niillä voidaan kuitenkin silti käydä kauppaa laillisesti Euroopassa ja Euroopan kautta.

Nykyisessä ”evät luonnollisesti paikallaan”-asetuksessa todetaan: ”Hait eivät ole perinteinen eurooppalainen ruoka, mutta ne ovat välttämätön osa Euroopan merien ekosysteemejä”. On vihdoin aika ryhtyä johdonmukaisiin toimiin Euroopassa haiden ja valtamerten suojelemiseksi! Siksi pyydämme teitä tukemaan tätä tilaisuutta laajentaa lainsäädäntöä Euroopan unionissa merien suojelemiseksi.

Tue meitä osoitteessa https://eci.ec.europa.eu/012/public

[1]    IUCN Shark Specialist Group, Frequently Asked Questions: Sharks, Rays, and chimaeras; https://www.iucnssg.org/faqs.html.
[2]    Kimley, Peter A. Peter, The Biology of Sharks and Rays, 2013, S. 451.
[3]    REGULATION (EU) No 605/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 June 2013.
[4]    Bericht der Knorpelfisch-Arbeitsgruppe des International Council for the Exploration of the Sea (ICES), 2018. Für die Berechnung der Anzahl Tiere wurde ein durchschnittliches Gewicht von etwa 30 Kilogramm pro Blauhai angenommen.
[5]    IUCN Einstufung als “Near Threatened” / “an der Grenze zu bedroht” auf https://www.iucnredlist.org/species/39381/48924261.
[6]    Felix Dent, Shelley Clarke; State of the global market for shark products;FAO FISHERIES AND AQUACULTURE TECHNICAL PAPER 590; Rom 2015; Seite 71ff.
[7]    Beobachterquote auf spanischen Langleinenflotten die im Atlantik Schwertfisch und Blauhai fangen beträgt lediglich 1-3%;  North and South Atlantic swordfish Spanish longline fishery; MSC Public Comment Draft Report, Volume 1; October 2016; Seite 44 pp .
[8]    Einmal vom Körper getrennt, lässt sich kaum noch feststellen, von welchem Tier die Flosse stammt. Ebenso betroffen wie die Haie sind deshalb übrigens auch Rochen: Wainwright, B.J., Ip, Y.C.A., Neo, M.L. et al. Conserv Gene, DNA barcoding of traded shark fins, meat and mobulid gill plates in Singapore uncovers numerous threatened species, 2018.