Europees burgerinitiatief

Vanaf 2012 hebben EU-burgers het recht om zich rechtstreeks tot de Europese Commissie te wenden met een Europees burgerinitiatief om een concrete wetswijziging voor te stellen.

Hiervoor moet eerst een burgercomité worden opgericht, bestaande uit ten minste zeven leden* uit ten minste zeven verschillende EU-landen. Na een succesvolle beoordeling van het initiatief door de Europese Commissie heeft het burgercomité een jaar de tijd om handtekeningen te verzamelen.

In totaal moeten er ten minste één miljoen handtekeningen worden verzameld en het minimumaantal handtekeningen moet worden bereikt in ten minste een kwart van de EU-landen, momenteel zeven EU-landen[1]. Het vereiste minimumaantal is ongeveer 750 keer het aantal leden van het Europees Parlement van dit land – in Duitsland zijn bijvoorbeeld 72.000 handtekeningen vereist.

Het minimumaantal vereiste handtekeningen voor elke EU-lidstaat is te vinden in het officiële register van de Europese Commissie[2]. Het kan schriftelijk of online worden ondertekend.

Als het vereiste aantal handtekeningen binnen de termijn wordt bereikt, is de Europese Commissie verplicht te reageren en kan het burgercomité zijn initiatief presenteren tijdens een openbare hoorzitting in het Europees Parlement. Binnen drie maanden zal de Europese Commissie reageren op de wijze waarop zij van plan is verder te gaan. Dit zal in het beste geval leiden tot de goedkeuring van het voorstel en een wetswijziging. De Europese Commissie kan echter ook het burgerinitiatief verwerpen en de redenen daarvoor aangeven.

Wij zien het Europees burgerinitiatief als een kans om ons in te zetten voor de uitbreiding van de verordening “Fins Naturally Attached” in de Europese Unie. Daarom hebben we zoveel mogelijk aanhangers in de hele EU nodig.

*Minimale stemgerechtigde leeftijd (meestal 18 jaar, Oostenrijk en Malta 16 jaar, Griekenland 17 jaar) moet worden bereikt en u mag geen lid zijn van de Europese Commissie. Een inschrijving in het kiesregister is niet verplicht.

[1] Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on the citizens’ initiative, 2011
[2] Official Register of the European Commission on the European Citizens’ Initiative, https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories, 2019

Initiatiefnemers van het burgerinitiatief van de EU

Vertegenwoordiger:

Lid:

Nils Kluger
Germany
Nationality: German

Substitute:

Alexander Hendrik Cornelissen
Netherlands
Nationality: Dutch

Luis Miguel Fonseca Alves
Portugal

Katrien Vandevelde
Belgium

Monica Tenorio de Figueiredo Gabell
Sweden

Fernando Frias Reis
Spain

Frédéric Xavier Le Manach
France

Julian Engel
United Kingdom

Veerle Gishlain Roelandt
Italy

Chrysoula Gkoumpili
Greece

Sabine Reinstaller
Austria

Fabienne Rossier
France

Alexandar Dourchev
Bulgaria

Andrew Mark Griffiths
United Kingdom